Vianoce Koncept Stefan 18. novembra 2021

Daruj Vianoce

Pripomeňme si skutočné posolstvo Vianoc

Aj po tomto úspešnom roku sme sa rozhodli pomôcť ľuďom, ktorí mali naopak šťastia menej.

Tomatoes pre tieto účely vyhradilo časť svojich tohtoročných ziskov pre pomoc vybraným ľuďom alebo organizáciám dlhodobo bojujúcim za dobrú vec.

Preto sme sa rozhodli zapojiť aj Vás - našich vážených partnerov, aby ste nám pomohli v rozhodovaní sa, komu táto pomoc pripadne.

Naši kandidáti

Možnosť 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Možnosť 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Možnosť 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Možnosť 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Možnosť 5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ďakujeme za Vašu účasť

Coming Soon
Vyberte si komu pomôžete tieto Vianoce
Možnosť 1
Možnosť 2
Možnosť 3
Možnosť 4
Možnosť 5